Życie w stresie

Oczywiście każdy z nas zdaje sobie sprawę z faktu, jak zgubny wpływ na zdrowie może mieć stres. Zdajemy sobie z tego sprawę, a jednak wielu z nas pozostaje pod jego wpływem. Stres w dużej mierze wiązany jest z naszą pracą, aczkolwiek nie tylko. Oczywiście należy wskazać na to, że w pewnym niewielkim zakresie ów stres może mieć pozytywny wymiar, może mobilizować do działania, zwiększać czujność i koncentrację. Jednakże w większości przypadków ten element ma negatywny wydźwięk i nie należy się mu poddawać.

Stres i jego dysfunkcje

Stres jest odpowiedzialny za obniżenie odporności fizycznej oraz psychicznej człowieka. W niektórych przypadkach może on powodować rozwój różnych chorób, w tym również mowa jest o chorobach psychicznych. Tym samym nie należy go nigdy bagatelizować i nie można pozwolić sobie na to, aby ów stres był bardzo duży, aby wpływał na nas każdego dnia. Stres powoduje, że wielu ludzi energicznych, żywiołowych, w przeciągu niewielkiego odcinka czasu staje się zupełnie innymi osobami. Stres może być jednym z czynników powodujących wystąpienie i rozwój nowotworów, może powodować rozwój różnego rodzaju nerwic, a jednocześnie też może przyczynić się do rozwoju depresji.

Tym samym nie można go lekceważyć, nie można sobie pozwolić na to, aby był on obecny na co dzień. W tym miejscu musimy wskazać nawet na radykalne rozwiązania, które są związane ze zmianą pracy, miejsca zamieszkania. To wszystko po to, aby chronić siebie i własne zdrowie, które jest przecież wartością nadrzędną. W dobie współczesnej to zjawisko jest bardzo nasilone, ale to od nas samych zależy czy stres będzie opanowywał naszą codzienność.