Stres i jego konsekwencje

Stres może być postrzegany na wiele różnych sposobów. Na pewno jest to element, który można traktować jako pewnego rodzaju szansę, ale jednocześnie też jest to spore zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mówiąc o skutkach stresu, w głównej mierze będziemy wskazywać na te negatywne jego skutki dla zdrowia człowieka. Jednakże na samym początku wskażemy na pewne pozytywy. Stres może motywować i w tym znaczeniu na pewno jest on pozytywny.

Nasilony stres

Na pewno jednak w takim znaczeniu ów stres nie może występować długo, a poza tym również nie może być bardzo nasilony. Tymczasem w większości przypadków mamy do czynienia ze stresem trwającym nieco dłużej oraz bardziej nasilonym. Stres może powodować, że spokojny, opanowany, energiczny człowiek, po pewnym czasie zupełnie się zmienia. Jest przybity, nerwowy, brak w nim energii, nie potrafi się skoncentrować i popełnia bardzo proste błędy. Stres oczywiście przyczynia się także do rozwoju różnego rodzaju chorób, w tym również tych bardzo poważnych. Warto tutaj wskazać chociażby na choroby serca, choroby związane z układem krążenia. Poza tym również musimy wskazać na nowotwory, możemy także wskazać na choroby psychiczne, na obniżenie ogólnej odporności człowieka.

Tym samym jeśli ów stres towarzyszy nam na co dzień, jeśli jest stałym naszym towarzyszem, to należy w swojej codzienności podjąć pewne działania mające na celu jego wyeliminowanie. Czasem są to bardzo radykalne kroki, ale jeśli zdrowie jest najważniejsze, to nie ma innego wyjścia jak te radykalne.