Sepsa – groźna choroba

Sepsa to choroba, która każdego roku zabija na całym świecie około 6 milionów ludzi. W naszym kraju możemy mówić o liczbie około 25 tysięcy osób, aczkolwiek na skutek tego, że sepsa nie jest prawidłowo rejestrowana, to tym samym możemy mówić o większej skali zjawiska. Sepsa to inaczej rzecz ujmując jest zakażenie krwi, jest zakażenie całego ludzkiego organizmu. W tym miejscu oczywiście powinniśmy zapytać, z czego wynika owo zakażenie ludzkiego organizmu i jaka jest geneza sepsy? Można ja określić jako stan zapalny wywołany przez bakterie znajdujące się na co dzień w ludzkim organizmie. Jednakże na skutek znacznie obniżonej odporności danego organizmu, możemy mówić o nadmiernym rozmnożeniu owych bakterii. To jednak nie wszystko, ponieważ sepsa może być wynikiem zakażenia organizmu nie tylko przez bakterie, ale także przez różne wirusy, grzyby oraz pasożyty.

Gdzie można się zarazić?

Warto pamiętać, że sepsa nie jest choroba, która może być wywołana tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych, nie dotyczy tylko bardzo poważnie chorych ludzi, ale może dotyczyć każdego bez wyjątku. Gdzie zatem możemy upatrywać potencjalnych przyczyn rozwoju sepsy? Tutaj można mówić o zwykłym ropniu, możemy mówić o zwykłym zabiegu stomatologicznym, zapaleniu płuc, nieleczonych zębach, anginie, zakażeniu skóry czy też zabiegu chirurgicznym. Tym samym narażeni na sepsę są wszyscy bez żadnego wyjątku, a tym samym każdy z nas powinien zadbać o własne zdrowie w jak największym stopniu. Dotyczy to między innymi takich kwestii jak dbanie o własne uzębienie, o systematyczne kontrole stomatologiczne, jak leczenie zwykłych infekcji. W wyniku działania nadmiernej ilości bakterii w naszym organizmie, może dochodzić do zjawiska niewydolności organów wewnętrznych.

Problem z wyleczeniem sepsy

Sepsa jest choroba bardzo trudną do wyleczenia, jest chorobą zbierającą bardzo duże żniwo i jak najbardziej słusznie współcześni naukowcy starają się znaleźć sposób na to, aby śmiertelność wśród osób chorych na sepsę była mniejsza, aby zachorowalność na sepsę była znacznie mniejsza na całym świecie. 13 września to światowy dzień sepsy, ale to nie tylko dzień, w którym szczególnie chcemy zwrócić uwagę na powagę zjawiska. O tym bowiem powinniśmy pamiętać każdego dnia bez wyjątku. Sepsa może dotyczyć każdego bez wyjątku, każdy jest narażony na zakażenie swojej krwi, a tym samym każdy stoi w obliczu poważnego zagrożenia swojego zdrowia oraz życia. Sepsy można skutecznie uniknąć, ale koniecznym jest zadbanie o własne zdrowie, zadbanie o higienę, ważne są codzienne zdrowe nawyki, których bardzo często nam brakuje.