Efektywniejsza opieka medyczna

W związku ze starzeniem się obywateli systemy opieki zdrowotnej w Europie są na skraju kryzysu. Owa sytuacja tyczy się i Polski. Czyniąc większy użytek ze współczesnej technologii, w pierwszej kolejności zaś internetu, mamy możliwość zmniejszyć koszty. Systemy opieki zdrowotnej w Unii muszą efektywniej korzystać z rozwiązań cyfrowych – apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, przychodnie i lekarze ogólni natrafiają na ogrom przeszkód, od braku wsparcia IT do braku norm prawnych. Dzięki rozwiązaniom w dziedzinie e-zdrowia kuracjusze są w stanie otrzymać lepszą opiekę, zaś systemy opieki – zwiększyć własną rentowność