Mandaty za nieodpowiednią dokumentację czasu pracy kierowcy

Duża liczba kierowców odnosi się lekceważąco do wymogu mienia pełnego udokumentowania przez kierowcę swej aktywności w danym dniu, jak również faktu nieprowadzenia pojazdu. Srogie konsekwencje grożą nie tylko jemu samemu, ale również innym osobom.

Grzywna, który grozi kierowcy z tego tytułu to 100 zł za każdy dzień niepełnego udokumentowania. Niemożliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających pracę kierowcy 28 dni wstecz w ciągu inspekcji drogowej skutkuje nie tylko mandatem dla kierowcy, ale również mandatem dla osoby zarządzającej przewozem w wysokości 500 zł.

rozliczanie czasu pracy kierowców