Mandat za wybrakowaną archiwizację czasu pracy kierowcy

Spota ilość kierowców podchodzi lekceważąco do potrzeby mienia aktualnego udokumentowania przez kierowcę własnej aktywności w danym dniu, jak również faktu nieprowadzenia samochodu. Srogie konsekwencje zagrażają nie tylko jemu samemu, ale też innym osobom.

Mandat, który zagraża kierowcy z tego tytułu to 100 zł za każdy dzień złego udokumentowania. Niemożność przedstawienia dowodów monitorujących aktywność kierowcy 28 dni wstecz podczas inspekcji drogowej skutkuje nie tylko mandatem dla kierowcy, lecz też mandatem dla osoby zarządzającej przewozem w wysokości 500 zł.

czas pracy kierowców