Grzywny za złą dokumentację czasu pracy kierowcy

Duża liczba kierowców podchodzi lekceważąco do potrzeby posiadania aktualnego udokumentowania przez kierowcę własnej działalności w danej dobie, i faktu nieprowadzenia pojazdu. Srogie konsekwencje zagrażają nie tylko jemu samemu, lecz też innym jednostkom.

Mandat, jaki grozi kierowcy z tego tytułu to 100 zł za każdy dzień złego udokumentowania. Niemożliwość przedłożenia dokumentów potwierdzających pracę kierowcy 28 dni wstecz w czasie kontroli drogowej skutkuje nie tylko mandatem dla kierowcy, ale też mandatem dla osoby zarządzającej logistyką w wysokości 500 zł.