Tags Posts tagged with "zdrowie"

zdrowie

by -
0 204

W roku 2013 wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej opiewała na ponad 35 miliardów PLN. Patrząc na wydatki naszych rodaków na prywatną opiekę medyczną najmniejszy wskaźnik wzrostu możemy zaobserwować w wydatkach na zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Największy poziom wzrostu wykazują ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty.

by -
0 274

W zeszłym roku wartość rynku prywatnej opieki medycznej opiewała na ponad 35 mld złotych. W segmencie wydatków Polaków na prywatną opiekę medyczną najmniejszy wskaźnik wzrostu możemy zaobserwować w wydatkach na zakupy leków i sprzętu medycznego. Największy wzrost zainteresowania notują ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty.

by -
0 217

W związku ze starzeniem się obywateli systemy opieki medycznej naszego kontynentu znalazły się na skraju kryzysu. Zaistniała sytuacja tyczy się również Polski. Czyniąc większy użytek z nowoczesnej myśli technologicznej, głównie zaś sieci www, możemy obniżyć koszty. Systemy opieki medycznej w Unii Europejskiej muszą efektywniej korzystać z rozwiązań cyfrowych – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

by -
0 176

Z powodu starzenia się społeczeństwa systemy opieki zdrowotnej w Europie są na skraju załamania. Owa sytuacja tyczy się i Polski. Czyniąc większy użytek ze współczesnej technologii, w pierwszej kolejności zaś internetu, mamy możliwość obniżyć koszty. Systemy opieki zdrowotnej w Unii muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych – apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes.

by -
0 292

W związku ze starzeniem się obywateli systemy opieki zdrowotnej w Europie są na skraju kryzysu. Owa sytuacja tyczy się i Polski. Czyniąc większy użytek ze współczesnej technologii, w pierwszej kolejności zaś internetu, mamy możliwość zmniejszyć koszty. Systemy opieki zdrowotnej w Unii muszą efektywniej korzystać z rozwiązań cyfrowych – apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, przychodnie i lekarze ogólni natrafiają na ogrom przeszkód, od braku wsparcia IT do braku norm prawnych. Dzięki rozwiązaniom w dziedzinie e-zdrowia kuracjusze są w stanie otrzymać lepszą opiekę, zaś systemy opieki – zwiększyć własną rentowność