Tags Posts tagged with "energetyka"

energetyka

by -
0 215

Delegaci branży łupkowej uważają, że Europie gaz tego typu jest przydatny do realizowania projektów klimatycznych, skutecznej walki z globalnym ociepleniem, oraz zminimalizowania zależności od sprowadzania energii. Już w czwartek RE spotyka się w Brukseli, ażeby zatwierdzić projekty wszelkich zobowiązań powiązanych z energią oraz środowiskiem, które obowiązywać mają do 2030 roku.

by -
0 226

Przedstawiciele europejskiej branży łupkowej twierdzą, iż Europie gaz łupkowy będzie niezbędny do realizowania projektów klimatycznych, walki z globalnym ociepleniem, a także zmniejszenia zależności od sprowadzania energii. Już w czwartek RE spotka się w Brukseli, ażeby przyjąć projekty najważniejszych zobowiązań mających związek z energią oraz klimatem, które obowiązywać mają do 2030 roku.

by -
0 280

Delegaci europejskiego sektora łupkowego uważają, iż Europie gaz ten jest potrzebny do realizacji wszelkich celów klimatycznych, efektywnej walki z efektem cieplarnianym, oraz zminimalizowania zależności od importu energii. Już w czwartek RE zbierze się w Brukseli, żeby zatwierdzić projekty wszelkich zobowiązań mających związek z energią oraz środowiskiem, które obowiązywać mają do 2030 roku.

by -
0 191

W Zgierzu zakończony został w ten piątek ważny etap unowocześnienia elektrociepłowni. Zakład ten stał się najbardziej istotnym wytwórcą i dostawcą ciepła na terenie miasta. Elektryczność pochodząca z elektrociepłowni w Zgierzu dostarczana jest do fabryk z terenu parku przemysłowego.

by -
0 185

W Zgierzu zakończony został w dniu wczorajszym pierwszy etap modernizacji elektrociepłowni. Firma ta to centralny lokalny dostarczyciel ciepła, przede wszystkim na rynek zgierski. Energia elektryczna pochodząca z elektrociepłowni Zgierz dostarczana jest do zakładów z terenu zgierskiego parku przemysłowego.

by -
0 196

Chiny przegoniły Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej w wytwarzaniu ekologicznej energii. Wytwarzają ją głównie dzięki elektrowniom wiatrowym i wodnym. Moc wytwórcza Chin wynosi tyle, co produkcja energii odnawialnej Niemiec i Francji razem.

by -
0 288

Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i państwa Europy w produkcji energii odnawialnej. Wytwarzają ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wodnym oraz wiatrowym. Produkcja Chin wynosi tyle, ile produkcja energii odnawialnej Niemiec oraz Francji łącznie.

Wdrażane będą dodatkowe inwestycje na tym polu. Na razie Chiny kojarzone były z nieefektywnymi elektrowniami węglowymi. Kraj Środka wytwarza rekordową ilość dwutlenku węgla. Ekolodzy twierdzą, iż aktualnie Chiny można brać za przykład. W roku 2012 udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w Chinach wyniósł blisko 28 procent. Chiny są aktualnie światowym liderem na tym polu.

by -
0 187

W Anglii zostanie uruchomiona pierwsza od ćwierćwiecza kopalnia czarnego węgla. Zarysy przypuszczają przyjęcie na etat blisko 50 osób. Główni inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostawy węgla do okolicznych elektrowni węglowych. Angielska energetyka o charakterze węglowym opiera się w dużej większości na imporcie surowca.

by -
0 213

W Anglii zostanie uruchomiona pierwsza od ćwierćwiecza kopalnia węgla kamiennego. Szkice przypuszczają zaangażowanie około 50 osób. Główni inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostarczenie węgla do sąsiednich elektrowni węglowych. Brytyjska energetyka o charakterze węglowym opiera się w dużej większości na imporcie surowca.

by -
0 283

W Anglii zostanie uruchomiona pierwsza od 25 lat kopalnia węgla kamiennego. Zarysy zakładają zatrudnienie około 50 osób. Główni inwestorzy przeprowadzają pertraktacje umów na dostawy węgla do pobliskich elektrowni. Brytyjska energetyka o charakterze węglowym wspiera się w ogromnej większości na zakupie zagranicznym surowca. Własne wydobycie węgla kamiennego w Anglii wyniosło w zeszłym roku 13 milionów ton, co oznacza spadek o 24% w stosunku do poprzedniego roku. W rejonie, w jakim zostanie otwarta inwestycja, znajduje się wciąż sporo niewielkich złóż węgla stosunkowo blisko powierzchni. Kopalnia ma być zarządzana przez spółkę pracowników.

by -
0 174

Biuro rzecznika prasowego koncernu PKN Orlen udzieliło informacji, jakoby rozpoczęcie regularnego wydobywania gazu łupkowego w naszym kraju przed rokiem 2020 nie było prawdopodobne. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim różnego rodzaju bariery podatkowe i prawne. Nie wiadomo jeszcze jakiego rzędu stałe koszty będą wiązały się z kontynuowaniem wydobywania gazu, zaś koszty natury koncesyjnej z pewnością będą duże.

by -
0 250

gaz łupkowyBiuro prasowe polskiego koncernu PKN Orlen udzieliło informacji, jakoby rozpoczęcie komercyjnego pozyskiwania gazu łupkowego w naszym państwie przed rokiem 2020 było mało realne. Przeszkodę stanowią głównie różnej natury bariery podatkowe i prawne. Nie do końca wiadomo jakiego rzędu nakłady finansowe będą wiązały się z utrzymywaniem wydobywania gazu, zaś obciążenia natury podatkowej z pewnością będą wysokie.

Dlatego Orlen, które odpowiada za wykonanie ponad 15% wszystkich odwiertów badawczych, ostrożnie ocenia szanse bliskiego uruchomienia wydobycia. Tempo obecnie wdrażanych prac oraz zainteresowanie głównych inwestorów w znaczącej mierze determinowane będą poprzzez regulacje prawne powiązane z całą inwestycją.

by -
0 197

Biuro rzecznika prasowego firmy PKN Orlen udzieliło oświadczenia, jakoby rozpoczęcie regularnego pozyskiwania gazu łupkowego w naszym państwie przed 2020 rokiem nie było realne. Przeszkodę stanowią w głównej mierze różnego rodzaju przeszkody prawne i podatkowe. Nie do końca wiadomo jakie nakłady finansowe będą wiązały się z utrzymywaniem wydobywania gazu, zaś obciążenia natury koncesyjnej na pewno będą wysokie.