Wzrastają wypłaty, gorzej z miejscami pracy

W zestawieniu rocznym wzrost płac wyniósł 4.8% w maju tego roku. Zaskoczyło to analityków. Prognozowany został wzrost wielkości 0.5%. Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo niskim wskaźnikiem inflacji, która wyniosła zaledwie 0.2%. Zdaniem ekspertów mieszkańcy Polski wkrótce mogą zacząć w końcu zauważać większą ilość gotówki w kieszeni. Poprawiła się jednocześnie sytuacja z ilością miejsc pracy, jednak była to jedynie nieznaczna poprawa. W drugim półroczu tego roku pojawi się prawdopodobnie ożywienie gospodarcze, które spowoduje wzrost zatrudnienia, głównie w przetwórstwie oraz w budownictwie.