Wzrastają płace, gorzej z miejscami pracy

W ujęciu całorocznym wskaźnik wzrostu płac wyniósł 4.8% w maju tego roku. Analitycy nie spodziewali się tego. przewidywany był wzrost wysokości 0.5%. Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo niskim wskaźnikiem inflacji, która wyniosła zaledwie 0.2%. Zdaniem analityków mieszkańcy Polski powoli powinni zacząć w końcu zauważać więcej pieniędzy w portfelach. Poprawiła się także sytuacja na rynku pracy, jednakże była to bardzo nieznaczna zmiana na lepsze. W drugiej połowie roku 2014 jest przewidywane ożywienie gospodarcze, które w konsekwencji przyniesie wzrost liczby miejsc pracy, przede wszystkim w przetwórstwie oraz w budownictwie.