Tłumaczenie migowe

Osoba tłumacza może nam się kojarzyć zasadniczo z tłumaczeniami na język obcy lub też z języka obcego na nasz polski. Jednakże mamy do czynienia z pewnym specyficznym rodzajem tłumaczenia, a mianowicie z tłumaczeniem migowym. Tutaj nie musimy mówić tylko o tłumaczeniu z języka obcego, aczkolwiek również. Język migowy jest przeznaczony dla osób niesłyszących czy też dla osób głuchoniemych.

Tłumacz języka migowego ma bardzo specyficzne zadanie, gdyż nie mówi, a pokazuje. Tłumaczenia z języka polskiego możemy zaliczyć do tych łatwiejszych, aczkolwiek również wymagają opanowania tego języka w stopniu doskonałym. Jednocześnie znajomość tego języka musi być potwierdzona odpowiednim certyfikatem. Nieco większe wymagania istnieją wobec tłumaczy języka migowego, którzy zajmują się tłumaczeniami z języka obcego. Osoba tłumacza musi znać ten język w stopniu doskonałym jak również musi mieć opanowany doskonale język obcy.

Bez wątpienia musimy w tym miejscu wskazać na to, że osoba tłumacza języka migowego staje przed zgromadzonymi słuchaczami i musi na bieżąco przekazywać im to, co mówi mówca. Język migowy sam w sobie nie jest trudny, ale oczywiście tak samo jak w przypadku każdego innego języka, trzeba wskazać w tym miejscu na konieczność pełnego zaangażowania. Tłumaczy migowych mamy w kraju dosyć sporo, aczkolwiek nadal możemy mówić o pewnym zapotrzebowaniu na przedstawicieli tego zawodu. Bez wątpienia jednak na pewno możemy powiedzieć, że jest to zawód bardzo ciekawy i niezwykle ambitny.

Współpraca: http://przysiegle.pl/