Sytucja na rynku pracy

Rynek pracy jest dzisiaj niezwykle wymagający. Od świeżych ludzi wymaga się dużego doświadczenia, znajomości minimum dwóch języków, pomijając przy tym język ojczysty. Szczególnie decydujące są też kursy, czy szkolenia jakie ukończyła osoba starająca się o pracę.

Mamy poważne bezrobocie w naszym kraju a jednak właściciele narzekają, że załoga nie jest przygotowana do ciężkiej pracy oraz brakuje im wielu zdolności, jak choćby zdolność pracy w grupie, czy umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.

Dlatego przekonuję wszystkich młodych oraz ambitnych, by zafascynowali się propozycjami szkoleń z różnych dziedzin. Nawet Ci , którzy nie posiadają pieniędzy są w stanie się szkolić za pomocą projektów oferowanych przez organizacje pożytku publicznego w naszym kraju.