Spada bezrobocie, wzrastają ceny

Wyraźnie powiększa się ilość miejsc pracy w naszym kraju. Liczba ta wzrosła o 10% w relacji do marca. Sytuacja na rynku pracy powinna się nareszcie stabilizować. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina stwierdził, że stopa rejestrowanego bezrobocia spadnie do co najmniej 13,2% z 13,6%, wyniku w marcu. Przedsiębiorcy zgłosili w zeszłym miesiącu 107 000 nowych stanowisk pracy. W gospodarce wraz z narastającym ożywieniem, zauważa się bardziej sprzyjające warunki do wzrostu cen.