Rosną płace, słabiej z zatrudnieniem

W ujęciu 12-miesięcznym wzrost płac wyniósł 4.8% w maju tego roku. Analitycy nie spodziewali się tego. przewidywany był wzrost na poziomie pół procenta. Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo niskim wskaźnikiem inflacji, która wyniosła zaledwie 0.2%. Zdaniem ekonomistów Polacy powoli mogą zacząć w końcu zauważać większą ilość gotówki w portfelach. Poprawiła się jednocześnie sytuacja na rynku pracy, aczkolwiek była to bardzo nieznaczna poprawa. W drugim półroczu roku 2014 przewidywane jest ożywienie gospodarcze, które spowoduje wzrost liczby miejsc pracy, głównie w przetwórstwie oraz w budownictwie.