Projekt zmiany Kodeksu Pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Projekt poprawy Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudniania na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Po tym czasie umowa automatycznie będzie umową o pracę na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został skierowany do eksperckich konsultacji, które będą trwać do dwudziestego pierwszego listopada. Celem jest rozwiązanie przypadków nieuprawnionego podpisywania terminowych umów, w sytuacji, gdy powinny być one zawierane na czas nieokreślony. Nowy artykuł 251 ma określać następstwa przekroczenia wspomnianego czasu oraz limitu liczby umów.