Projekt zmiany Kodeksu Pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie...

Projekt zmiany Kodeksu Pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

by -
0 210

Projekt poprawy Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudniania na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Po tym czasie umowa automatycznie będzie umową o pracę na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został skierowany do eksperckich konsultacji, które będą trwać do dwudziestego pierwszego listopada. Celem jest rozwiązanie przypadków nieuprawnionego podpisywania terminowych umów, w sytuacji, gdy powinny być one zawierane na czas nieokreślony. Nowy artykuł 251 ma określać następstwa przekroczenia wspomnianego czasu oraz limitu liczby umów.

SIMILAR ARTICLES

Szkolenia NLP

0 150