Powstały projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

Nowy projekt zmiany Kodeksu Pracy zakłada, że okres zatrudniania na czas określony nie ma prawa przekraczać 33 miesięcy. Po tym czasie umowa samoczynnie będzie umową na czas nieokreślony. Pomysł został przesłany do konsultacji, które trwać mają do 21-go listopada. Celem jest rozwiązanie kwestii niezasadnego zawierania terminowych umów, gdy powinny być one podpisywane na czas nieokreślony. Znowelizowany artykuł 251 ma określać następstwa przekroczenia wspomnianego czasu a także ilości zawieranych umów.