Perspektywy dla informatyków

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że blisko 8% polskich pracodawców opłaca informatyków. Stwarza to dobrą sytuację w tej branży. Najłatwiej szukać zatrudnienia specjalistom z branży IT w Warszawy oraz we Wrocławiu. W województwie mazowieckim ponad 13 % pracodawców zatrudnia specjalistów IT. Polacy również coraz chętniej chcą konkurować na rynku pracy na arenie międzynarodowej. Możność pracy zdalnej daje opcję na poszukiwanie pracy w każdej firmie na Ziemi. Według danych Ministerstwa Nauki osoby z branży informatycznej będą najbardziej poszukiwaną grupą spośród zawodów technicznych w perspektywie kolejnych piętnastu lat. Mają również bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.