Nowy projekt poprawy Kodeksu Pracy

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudniania na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa samoczynnie stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został przesłany do eksperckich konsultacji, które trwać będą do dwudziestego pierwszego listopada.Celem jest rozwiązanie problemu nieuprawnionego podpisywania terminowych umów o pracę, w sytuacji, gdy powinny być one zawierane na czas nieokreślony. Znowelizowany artykuł 251 ma określać efekt przekroczenia wspomnianego czasu a także liczny podpisywanych umów.