Nowy projekt poprawy Kodeksu Pracy

Nowy projekt poprawy Kodeksu Pracy

by -
0 292

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mówi, że okres zatrudniania na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa samoczynnie stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został przesłany do eksperckich konsultacji, które trwać będą do dwudziestego pierwszego listopada.Celem jest rozwiązanie problemu nieuprawnionego podpisywania terminowych umów o pracę, w sytuacji, gdy powinny być one zawierane na czas nieokreślony. Znowelizowany artykuł 251 ma określać efekt przekroczenia wspomnianego czasu a także liczny podpisywanych umów.

SIMILAR ARTICLES

Szkolenia NLP

0 157