Nadal zauważalne różnice w zarobkach

Starzenie się polskiego społeczeństwa będzie zmniejszać bezrobocie oraz poprawiać kondycję na naszym rynku pracy. Odrobiliśmy dużą ilość straty do bogatszych krajów europejskich, jeżeli chodzi o przeciętną krajową pensję. Różnica jeszcze jednak jest duża. Rzeczywista siła nabywcza płac w krajach Zachodu jest dwakroć wyższa aniżeli u nas, nawet jeżeli uwzględnimy że koszty życia są wyższe. Przeciętny Polak zarabia 3,9 tys. zł, a Anglik lub Niemiec 14000 zł. Wyjazd do pracy za granicę wciąż jest zyskowny, jednak niedługo się to odmieni.