Maleje bezrobocie, rosną ceny

Wyraźnie powiększa się liczba miejsc pracy w Polsce. Ilość ta wzrosła o 1/10 w relacji do marca. Sytuacja na rynku pracy powinna się nareszcie poprawiać. Wiceminister pracy i polityki społecznej J. Męcina uważa, że stopa rejestrowanego bezrobocia obniży się do co najmniej 13,2% z 13,6%, wyniku w marcu. Pracodawcy zgłosili w marcu 107.000 nowych miejsc pracy. W gospodarce razem z postępującym ożywieniem, zauważyć można coraz bardziej sprzyjające warunki do wzrostu cen.