Szkocja ciągle w unii z Wielką Brytanią.

W czwartkowym głosowaniu większa część Szkotów głosowała za utrzymaniem ponad 300-letniej unii. Powszechne poparcie suwerenności wywoływało jednakże lęk w Londynie. We wszystkich 32 okręgach wyborczych w Kaledonii przez całą noc trwało liczenie głosów oddanych w czwartkowym głosowaniu niepodległościowym.

Katalończycy, Baskowie oraz Sardyńczycy nakłaniali do „Tak”. Partnerzy W. Brytanii w UE mieli nadzieję na to, że Wielka Brytania nie ulegnie podziałowi – szczególnie Hiszpania, Belgia, Republika Federalna Niemiec oraz Włochy.