Szczyt państw Unii Europejskiej

W nadchodzącym tygodniu będzie miał miejsce szczyt krajów Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych poruszanych tematów stanie się bezpieczeństwo energetyczne Europy. Kraje Unii Europejskiej są w dużej mierze uzależnione od importu energii, przede wszystkim zaś gazu. Pomimo, że nie zostało to mówione otwarcie, rozchodzi się o zmniejszenie uzależnienia od dostaw tego surowca z Rosji. Aktualne działania prezydenta Rosji oraz wizja osłabienia relacji gospodarczych unaocznia głowom państw, że należy szukać zdywersyfikowanych źródeł dostaw energii. Jednym z pomysłów mogłoby być wydobycie gazu łupkowego w Polsce. Poruszana będzie również kwestia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.