Szczyt krajów Unii Europejskiej

W przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt państw Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych poruszanych tematów będzie bezpieczeństwo energetyczne Europy. Kraje UE są w dużej części uzależnione od importu energii, zwłaszcza zaś gazu. Pomimo, że nie zostało to mówione oficjalnie, rozchodzi się o zmniejszenie uzależnienia od dostaw tego surowca z Rosji. Ostatnie poczynania prezydenta Rosji i wizja osłabienia relacji gospodarczych uświadamia państwom unijnym, że trzeba szukać alternatywnych źródeł dostaw gazu. Jednym z nich może być wydobywanie gazu łupkowego na terenie Polski. Omawiana zostanie również kwestia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.