Polityka energetyczna Europy

Aktualny kryzys ukraiński z pewnością wyraźnie pokaże Unii Europejskiej, że czas najwyższy na wdrożenie zmian w gospodarce energetycznej. Na obecną chwilę tylko jeden kraj należący do Unii Europejskiej, Dania, nie jest importerem energetycznym. Pozostałe kraje unijne w mniejszym lub większym stopniu są zależne od dostaw energii (oraz paliw) z krajów trzecich. Polska nie stanowi wyjątku. Ponad 30% zużywanej w Polsce energii pochodziła z importu. Mowa o bezpieczeństwu energetycznym pojawia się z powodu kryzysu na linii Rosja-Zachód. Groźba sankcji gospodarczych w stosunku do Rosji może w takim samym stopniu odbić się negatywnie także na pozostałych krajach Europy. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem energii i paliw na naszym kontynencie.