Polityka energetyczna Europy

Obecny kryzys na Ukrainie zapewne jaskrawo pokaże państwom europejskim, że czas najwyższy na wprowadzenie zmian w gospodarce paliwowej. Na chwilę obecną tylko jedno państwo należące do Unii Europejskiej, Dania, posiada nadwyżki energetyczne. Wszystkie pozostałe kraje unijne w mniejszym lub większym stopniu są zależne od dostaw energii (a także paliw) z krajów trzecich. Polska nie stanowi wyjątku. Blisko 30% zużywanej w kraju energii pochodziła z importu. Mowa o bezpieczeństwu energetycznym pojawia się w związku z kryzysem na linii Zachód-Rosja. Groźba sankcji gospodarczych wobec Rosji może w takim samym stopniu odbić się negatywnie również na innych krajach europejskich. Rosja jest w tej chwili największym dostawcą energii na naszym kontynencie.