NIK skontroluje darmowe podręczniki

NIK sprawdzi efekty wprowadzonego darmowego podręcznika, kontrola rozpoczęte zostanie w listopadzie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiada, że urzędnicy sprawdzą w pierwszej kolejności jak wprowadzenie darmowego podręcznika wpłynie na wydatki ponoszone przez rodziców na zakup artykułów szkolnych. Najwyższa Izba Kontroli oceni również jakość samej publikacji. Wspomniana kontrola była planowana od dłuższego czasu i zbiegnie się w czasie z wprowadzaniem darmowego elementarza. Jej początek zapowiedziano na listopad. Wnioski zostaną ujawnione na początku 2015 roku.

reqsta pisanie prac