Skuteczniejsza opieka medyczna

W związku ze starzeniem się obywateli systemy opieki medycznej naszego kontynentu znalazły się na skraju kryzysu. Zaistniała sytuacja tyczy się również Polski. Czyniąc większy użytek z nowoczesnej myśli technologicznej, głównie zaś sieci www, możemy obniżyć koszty. Systemy opieki medycznej w Unii Europejskiej muszą efektywniej korzystać z rozwiązań cyfrowych – mówi wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania systemu e-zdrowia, przychodnie i lekarze ogólni natrafiają na duże ilości przeszkód, od braku wsparcia technicznego do niejasności norm prawnych. Dzięki innowacjom w dziedzinie e-zdrowia obywatele mogą otrzymać lepszą opiekę, zaś systemy opieki – podnieść własną rentowność