Efektywniejsza opieka zdrowotna

Z powodu starzenia się społeczeństwa systemy opieki zdrowotnej w Europie są na skraju załamania. Owa sytuacja tyczy się i Polski. Czyniąc większy użytek ze współczesnej technologii, w pierwszej kolejności zaś internetu, mamy możliwość obniżyć koszty. Systemy opieki zdrowotnej w Unii muszą skuteczniej korzystać z technologii cyfrowych – apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania systemu e-zdrowia, przychodnie i lekarze ogólni napotykają ogrom przeszkód, od braku wsparcia IT do braku norm prawnych. Dzięki innowacjom w dziedzinie e-zdrowia pacjenci mogą otrzymać lepszej klasy opiekę, a systemy zdrowotne – podnieść swoją efektywność