Terminal LNG w Świnoujściu

Gazoport w Świnoujściu jest jedną z najistotniejszych dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa, obecnie wdrażanych inwestycji. Dzięki wysokiej jak na tę porę roku temperaturze roboty mogły być prowadzone również w okresie zimowym. Przy budowie terminalu pracuje codziennie ponad 1000 robotników.

Wykonawcą zlecenia w Świnoujściu jest konsorcjum z włoską firmą SAIPEM na czele. Kontrakt przewiduje sfinalizowanie prac do końca bieżącego roku. Regularny odbiór transportów gazu na poziomie 30% zapotrzebowania kraju (w przybliżeniu 5 mld metrów sześciennych) będzie możliwy na początku przyszłego roku. Jest to {pierwsza inwestycja|pierwszy terminal) tego typu nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej.