Terminal gazowy w Świnoujściu

Terminal gazowy w Świnoujściu stanowi jedną z najważniejszych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, aktualnie realizowanych inwestycji. Dzięki wysokiej w tej porze roku temperaturze roboty mogły być prowadzone również zimą. Na miejscu budowy pracuje każdego dnia ponad 1000 wykonawców. Wykonawcą gazoportu w Świnoujściu jest konsorcjum z włoską firmą SAIPEM na czele. Kontrakt przewiduje zakończenie prac do końca roku 2014. Komercyjny odbiór transportów gazu na poziomie 30% zapotrzebowania Polski (w przybliżeniu 5 mld metrów sześciennych) będzie możliwy na początku przyszłego roku. Gazoport to {pierwsza inwestycja|pierwszy terminal) tego typu nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej.