Sprzedaż kopalni w Szczygłowicach

Od zeszłego roku w dalszym ciągu trwają negocjacje w kwestii sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Kompania Węglowa chce sprzedać tę kopalnię, albowiem potrzebuje środków na inwestycje w pozostałych własnych placówkach. Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa posiada w tej chwili odpowiedni budżet, żeby dokonywać kolejnych inwestycji. Negocjacje trwają, ponieważ każda ze stron chce uzyskać możliwie najkorzystniejszą dla siebie wycenę. Transakcja miałaby zostać zrealizowana do końca czerwca obecnego roku. Nic jednakże nie zostało jeszcze przesądzone, i być może kopalnia w Szczygłowicach w końcu nie zmieni swojego zarządcy.