Prognozy wspólnego rozruszania gospodarczego Niemiec i Francji

Szefowie resortów gospodarki Niemiec oraz Francji zlecili opracowanie kolektywnego planu aktywizacji wzrostu gospodarczego. Ekonomiści otrzymali zadanie stworzenia programu reform, które ustabilizują kondycję w obu krajach. Niemiecka gospodarka znajduje się obecnie w lepszym położeniu, ale nie oznacza to, że jej potencjał jest w porządku.

Wspólny raport zostanie opracowany w listopadzie. Wspólna akcja ma zbliżyć {Berlin oraz Paryż|Paryż i Berlin. W celu zapobiegnięcia nowej recesji w strefie euro niezbędne staną się nade wszystko daleko idące, długofalowe zaangażowanie kapitałowe w infrastrukturę.