Prognozy wspólnego ożywienia gospodarczego Niemiec i Francji

Ministrowie gospodarki Francji oraz Niemiec zlecili opracowanie kolektywnego planu aktywizacji gospodarki. Ekonomiści dostali polecenie utworzenia programu bodźców gospodarczych, które wpłyną na sytuację w obu państwach. Niemiecka gospodarka jest na tę chwilę w korzystniejszym położeniu, ale nie oznacza to, że jej sytuacja jest w porządku.

Wstępny raport zostanie opracowany w połowie listopada. Wspólne działanie ma zbliżyć {Berlin oraz Paryż|Paryż oraz Berlin. W celu zapobiegnięcia kolejnej recesji w Unii Europejskiej wymagane będą w pierwszej kolejności szeroko zakrojone, długofalowe zaangażowanie kapitałowe w infrastrukturę.

źrodło: http://zakupymoto.waw.pl/plan-wspolnego-ozywienia-gospodarki-francji-i-niemiec/