Polski kodeks ekologów

Niesłuszne zdaniem eko aktywistów oskarżenia o korupcję jak również ekoterroryzm przyczyniły się do stworzenie Karty Etycznej – ogłoszonego dzisiejszego dania dokumentu. Karta ta zrealizowana wykonana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Stowarzyszenie to zrzesza wszystkie główne ekologiczne ugrupowania z Polski. Podstawowe założenia dokumentu to postępowanie zgodne z regułą rzetelności oraz dostępności, kierowanie się szczerością a także zasadami prawa jak i wyeliminowanie prywatnych interesów z potencjalnymi inwestorami.