Polski eksport ma się dobrze

Ubiegły rok był bardzo pozytywny jeżeli spojrzymy na wskaźnik polskiego eksportu, zanotował on wzrost o nieco ponad 9%. Eksport był w głównym stopniu motorem napędzającym gospodarkę. Eksperci twierdzą, że do roku 2020 możemy nadal spodziewać się ciągłego wzrostu naszego eksportu o 8-10% w skali roku. Problemem, który wskazują analitycy jest fakt, że polskie przedsiębiorstwa za mało uwagi poświęcają rynkom zewnętrznym, znajdującymi się poza strukturami Unii Europejskiej. Jedynie 23% eksportu skierowane było do krajów nie należących do Unii Europejskiej. Dane te pochodzą z roku 2012.