Plan wspólnego rozruszania gospodarczego Niemiec i Francji

Szefowie resortów gospodarki Francji oraz Niemiec polecili sporządzenie kolektywnego planu ożywienia wzrostu gospodarczego. Ekonomiści dostali polecenie stworzenia kampanii inwestycji, które wpłyną na koniunkturę w obu krajach. Gospodarka Niemiec jest na tę chwilę w korzystniejszym położeniu, jednak nie znaczy to, że jej stan jest w porządku.

Wstępny plan zostanie opracowany w listopadzie. Wspólna akcja ma zbliżyć {Berlin oraz Paryż|Paryż oraz Berlin. W celu zapobiegnięcia nowej recesji w Unii Europejskiej niezbędne staną się głównie szeroko zakrojone, długofalowe zaangażowanie kapitałowe w infrastrukturę.

źrodło: http://zakupymoto.waw.pl/plan-wspolnego-ozywienia-gospodarki-francji-i-niemiec/