PKN Orlen – gaz łupkowy dopiero po 2020

Biuro rzecznika prasowego firmy PKN Orlen udzieliło oświadczenia, jakoby rozpoczęcie regularnego pozyskiwania gazu łupkowego w naszym państwie przed 2020 rokiem nie było realne. Przeszkodę stanowią w głównej mierze różnego rodzaju przeszkody prawne i podatkowe. Nie do końca wiadomo jakie nakłady finansowe będą wiązały się z utrzymywaniem wydobywania gazu, zaś obciążenia natury koncesyjnej na pewno będą wysokie. Dlatego PKN Orlen, które jest odpowiedzialne za wykonanie ponad 15% wszystkich odwiertów próbnych, ostrożnie ocenia szanse bliskiego uruchomienia wydobycia. Tempo aktualnie wykonywanych prac oraz zainteresowanie samych inwestorów w głównej mierze determinowane są przez uwarunkowania prawne powiązane z wydobywaniem gazu łupkowego.