Orlen – gaz łupkowy dopiero po 2020

Biuro rzecznika prasowego koncernu PKN Orlen udzieliło informacji, jakoby rozpoczęcie regularnego wydobywania gazu łupkowego w naszym kraju przed rokiem 2020 nie było prawdopodobne. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim różnego rodzaju bariery podatkowe i prawne. Nie wiadomo jeszcze jakiego rzędu stałe koszty będą wiązały się z kontynuowaniem wydobywania gazu, zaś koszty natury koncesyjnej z pewnością będą duże. Z tego względu PKN Orlen, które jest odpowiedzialne za wykonanie około 15% wszystkich odwiertów próbnych, ostrożnie ocenia szanse bliskiego uruchomienia wydobycia. Tempo obecnie wykonywanych prac oraz zainteresowanie samych inwestorów w znaczącej mierze determinowane są obecnie przez regulacje prawne związane z całością inwestycji.