Opracowano kodeks ekologiczny

Niezasadne według obrońców środowiska oskarżenia o korupcję jak i ekoterroryzm doprowadziły do utworzenia tzw. Karty Etycznej – ogłoszonego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Stowarzyszenie to gromadzi wszystkie główne działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju. Priorytetowe wytyczne dokumentu to działania zgodne z zasadą uczciwości a także jawności, kierowanie się uczciwością i legalnością czy wyeliminowanie porozumień z inwestorami.