Nowy generator w elektrociepłowni w Zgierzu

W Zgierzu zakończony został w dniu wczorajszym pierwszy etap modernizacji elektrociepłowni. Firma ta to centralny lokalny dostarczyciel ciepła, przede wszystkim na rynek zgierski. Energia elektryczna pochodząca z elektrociepłowni Zgierz dostarczana jest do zakładów z terenu zgierskiego parku przemysłowego. Oddany został do użytkowania pion kondensacyjno-upustowy o mocy 20 MWe. W ubiegłym roku w zgierskiej elektrociepłowni uruchomiono już do użytku kocioł wodny rezerwowo-szczytowy mocy cieplnej 18 MW, opalany sieciowym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim.