Krajowy eksport trzyma się dobrze

Zeszły rok uznać można za bardzo pozytywny jeżeli spojrzymy na wskaźnik krajowego eksportu, wzrósł on o ponad 9%. w głównym stopniu motorem rozkręcającym gospodarkę. Analitycy prognozują, że do roku 2020 powinniśmy w dalszym ciągu spodziewać się stabilnego wzrostu krajowego eksportu o 10-8% w skali roku. Problemem, który pokazują analitycy jest fakt, że nasze firmy zbyt mało uwagi poświęcają krajom zewnętrznym, znajdującymi się poza strukturami Unii Europejskiej. Zaledwie 23% eksportu zostało skierowane do państw nie należących do Unii Europejskiej. Dane te pochodzą z roku 2012.