Krajowy eksport ma się dobrze

Rok 2013 był bardzo dobry jeśli patrzymy na wskaźniki krajowego eksportu, wzrósł on o nieco ponad 9%. Handel zagraniczny był w głównym stopniu motorem napędzającym gospodarkę. Analitycy twierdzą, że do roku 2020 możemy nadal spodziewać się ciągłego wzrostu krajowego eksportu o 10-8% w skali roku. Problemem, który ukazują eksperci jest fakt, że nasze firmy zbyt mało uwagi poświęcają rynkom zewnętrznym, znajdującymi się poza granicami Unii. Zaledwie 23% eksportu było skierowane do krajów nie należących do Unii. Są to dane z roku 2012.