Ekolodzy opracowali kodeks swojej działalności w Polsce

Bezzasadne według obrońców środowiska naturalnego oskarżenia o przekupstwo bądź też ekoterroryzm doprowadziły do utworzenia tzw. Karty Etycznej – opublikowanego dzisiejszego dania dokumentu. Projekt ten zrealizowany został przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Owa organizacja gromadzi wszystkie liczące się działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju. Główne postulaty dokumentu to działania zgodne z zasadą maksymalnej rzetelności jak i pełnej jawności, kierowanie się uczciwością oraz legalnością czy też wyeliminowanie prywatnych interesów z inwestorem.