Ceny warzyw niższe niż przed rokiem

Obecny rok jest korzystny pod względem produkcji agrarnej oraz sadowniczej. Nader wcześnie rozpoczęła się wiosna, były odpowiednie warunki pogodowe podczas zimy. Produkcja jest wysoka. Jednakże niespełna wszystkie owoce oraz warzywa są tańsze aniżeli rok temu. Ustanowiony w Rosji zakaz importu niespełna wszelkich owoców oraz warzyw z Polski sprawia, że sadownicy nie są mieli możliwości pokryć poniesionych kosztów. Niejednokrotnie koszty wytwórczości nie są pokrywane już przez cenę sprzedaży hurtowej. Teraźniejszy poziom cen jest nieopłacalny dla producentów.