Ceny owoców zbyt niskie

2014 rok jest korzystny pod względem produkcji rolnej jak również ogrodniczej. Bardzo wcześnie zaczęła się wiosna, były odpowiednie warunki atmosferyczne zimą. Produkcja jest duża. Ale prawie wszystkie owoce oraz warzywa są tańsze aniżeli w ubiegłym roku. Ustanowiony w Rosji zakaz importu prawie wszelkich owoców oraz warzyw z Polski powoduje, że rolniczy nie będą w stanie pokryć poniesionych kosztów. Niejednokrotnie koszty pracy nie są przykrywane już przez zapłatę sprzedaży hurtowej. Obecny stopień cen jest zbyt niski dla producentów.