Wzrasta nasze zadłużenie

Mamy mają coraz większe problemy ze spłacaniem zaciąganych zobowiązań finansowych. Jak donosi PAP, wartość niespłacanych kredytów hipotecznych zwiększyła się o blisko 17 procent w porównaniu do 2013 roku. Znaczy to, że krajowa wartość zadłużenia niespłacanego wzrasta. dobrą wiadomością jest, że kredyty takie stanowią zaledwie 3% ogólnej liczby zaciąganych zobowiązań. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na powiększanie się tej kwoty będzie ilość zobowiązań pobranych we frankach szwajcarskich – ich kwota bowiem nieustannie rośnie. Ażeby uznać kredyt za niepewny co do jego spłaty musi upłynąć odpowiednia ilość czasu. Aktualne rośnięcie wskaźnika niepewnych kredytów hipotecznych może wiązać się z boomem kredytowym z lat 2006-2008.