Rośnie ilość niespłacanych pożyczek

Polacy mają rosnące trudności ze spłatą zaciąganych zobowiązań. Jak donosi PAP, łączna wartość niespłacanych kredytów mieszkaniowych wzrosła o blisko 17 procent w porównaniu do 2013 roku. Oznacza to, że łączna suma niespłaconych zadłużeń rośnie. dobrą wiadomością jest, że zadłużenia tego rodzaju stanowią jedynie 3% łącznej liczby zaciąganych zobowiązań. Osobnym czynnikiem wpływającym na powiększanie się wspomnianej sumy będzie ilość zobowiązań zaciągniętych w frankach szwajcarskich – ich wartość bowiem nieustannie wzrasta. Ażeby kredyt został uznany za niepewny co do jego spłaty musi upłynąć odpowiednia ilość czasu. Aktualne rośnięcie wskaźnika niepewnych kredytów hipotecznych może wiązać się z boomem kredytowym z lat 2006-2008.