Polacy niezadowoleni z podatków

Firma Maison przeprowadziła badanie z którego wynika, iż 88% mieszkańców Polski uważa, że podatki w naszym kraju są za wysokie. Wynik ankiety nie budzi zdziwienia, albowiem wysokie podatki nigdy nie darzone były poparciem. Po wielu latach zapewniania przez rząd lepszego standardu usług publicznych, Polacy mają coraz więcej wątpliwości, czy te fundusze są rzeczywiście najlepiej wykorzystywane. Znacząco narasta niezadowolenie z aktualnego systemu podatkowego. Rośnie poparcie dla podatku liniowego, jednak najmniej otwarte na podatek linowy są osoby po 55 roku życia.