Nowe polskie złotówki

7 kwietnia Narodowy Bank Polski rozpocznie rozprowadzać w naszym kraju nowe banknoty. Nie będą zmienione prawie wcale pod względem wizualnym, ale będą posiadały lepsze zabezpieczenia przed sfałszowaniem. Zmiana w wyglądzie będzie niewielka, jednak do zauważenia. NBP nie planuje żadnej dużej akcji wycofywania starych banknotów z rynku. Nowe zostaną wprowadzone stopniowo, w ramach wymieniania banknotów zużytych. Nasze banknoty posiadają dobre zabezpieczenia i nie są zbyt często fałszowane. NBP jednakże stoi na stanowisku, że warto cały czas podnosić jakość zabezpieczeń. Wszystkie banknoty starego typu zostaną bezterminowo ważne, jednak stopniowo wycofywane z obiegu.